Almindelig korrektion.

Modstanderens samlede pointsum udregnes, idet de to modstandere med lavest pointsum udelades.

Er der herefter ligestilling, medtages den næstdårligste modstanders pointsum, og ved fortsat ligestilling, den dårligste modstanders pointsum;
i begge tilfælde dog kun for de spillere, som havde ligestilling forinden.