Reglement for holdturneringen i 7. Hovedkreds

§ 6j)Anvendelse af mobiltelefon og andet elektronisk udstyr

Under partiet er det forbudt for en spiller at have en mobiltelefon, anden form for elektronisk kommunikationsudstyr eller enhver anden form for udstyr, der er i stand til at foreslå skaktræk på sig på spillestedet.

Hvis det er tydeligt, at en spiller har et sådant udstyr på sig under partiet, på spillestedet, taber han partiet, og modstanderen vinder.

En turnerings reglement kan specificere en anden, mindre alvorlig sanktion.

I 7. hovedkreds' holdturnering idømmes kun tab af partiet, hvis der er tale om usportslig optræden. Ellers nøjes med en henstilling.